Manifest facebook

ALERTA! SOBRE FACEBOOK

Escrivim aquest text per tal de compartir el procés que hem viscut a Ca ses Mopis abans d’arribar a tenir la conta de facebook i la pàgina web www.casesmopis.noblogs.org

Decidir tenir un facebook no ha estat una decisió irreflexiva ni presa a la lleugera. Som conscients de que els mitjans de comunicació que usam no són simples eines inofensives per difondre un missatge ans al contrari, estan carregades de contingut polític.

Abans de prendre aquesta decisió vam dur a terme dos espais de reflexió i debat on treballàrem el tema en profunditat.

A continuació, exposarem breument algunes de les conclusions d’aquests debats.

Creiem que hi ha una diferència fonamental entre informació i comunicació, mentre que la informació es tracta simplement de transmissió de dades la comunicació tracta de fer partícip a l’altra persona del que pensa i sent.

Des de l’espai social alliberat que és Ca ses Mopis detectam necessitats tant informatives com comunicatives. Les primeres estarien relacionades amb la difusió del calendari de les activitats i les assemblees, les segones, més profundes, amb la construcció del projecte polític, el qual inclou experimentar amb nosaltres mateixes relaciones desvinculades d’intermediaris (xarxes socials, mercaderia, consum, tecnologia, etc.) sinó basades en la solidaritat i el suport mutu per actuar.

La primera cosa que volem aclarir és que utilitzam facebook de manera temporal, i només com a eina informativa, mai comunicativa. Aquesta decisió, tot i suposar contradiccions importants, l’hem presa després de valorar els següents punts:

  • Facebook és una gran multinacional que es dedica a la recopilació i explotació de dades personals amb finalitat publicitària i de control social, a qual cosa, ens oposam.

  • L’ús massiu de facebook i altres xarxes socials està generand un canvi profund en la cosmovisió de la societat i en la manera de relacionar-mos. Per exemple, fomenta una major superficialitat en les relacions, que es basa en l’aparença i la imatge en detriment dels fets i sentiments; menor responsabilitat en els compromisos i una cultura narcisista a través de la projecció de la personalitat en perfils prefabricats i “murs”. L’ús de xarxes socials també pot comportar la disminució de l’autonomia en la comunicació tant a nivell intel·lectual (com l’homogenització del pensament i disminució de les capacitats orals i escrites pròpies), com a nivell material, ja que implica l’ús de tecnologies autoritàries amb un fort impacte ecològic i social. A més a més, la comunicació instantània i disponible les 24 hores del dia, marca un ritme accelerat molt adequat pel mercat, però nociu per la reflexió i el cultiu d’unes relacions més profundes. Finalment, ens hem plantejat si el bombardeig constant d’informacions pot induir a la passivitat (no coneixem les problemàtiques dels nostres barris ni actuam en conseqüència, però en canvi sí sabem què passa a l’altra banda del món).

  • Les eines virtuals tenen una potència molt alta a l’hora de difondre informacions. Utilitzar-les ens permetria transmetre informacions allà on la comunicació directa no pot arribar en un curt espai de temps per les limitacions geogràfiques (com a alters barris de Palma, pobles de Mallorca o incús fora de l’illa). A més, són probablement les eines més utilitzades avui en dia per comunicar-se i transmetre la informació.

Després de tenir en compte aquestes punts, hem conclòs assumir contradiccions per cobrir aquestes necessitats informatives que hem mencionat, primerament a través d’un blog en el servidor col·lectiu autònom Autistici/Inventati, que garanteix la privacitat de les dades generades i proposa alternatives als servidors comercials. No obstant, donat que els blogs són una eina poc usada en comparació amb les xarxes socials, i tenint en compta la potencialitat “viral” de les segones, hem decidit obrir una conta de facebook per impulsar la difusió inicial de l’espai.

En aquesta conta de facebook només publicarem informacions relatives a les activitats que es desenvolupen en l’espai i sempre posant un enllaç al blog. Per altra banda, aquesta conta de facebook té deshabilitada la possibilitat d’escriure comentaris: vos convidam a totes a venir a l’espai o a les assemblees per resoldre qualsevol tipus de dubte o necessitat, creant així relacions directes i no virtuals.

Finalment, vos convidam a utilitzar i difondre el blog més que la pàgina de facebook, per poder-nos desvincular aviat de la necessitat d’usar aquest mitjà, donades totes les contradiccions que suposa.

Mos veim i organitzam a Ca ses Mopis!